Tweede deel in de serie Kanjerklas. Tijdens een schoolreisje maken de kinderen vreemde dingen mee. Kevin hangt ondersteboven, Katinka slingert tussen de bomen en een schildpad verandert in schildpadsoep. Dat lijkt misschien leuk, maar is het dat ook? En wie zit er eigenlijk achter? Als de kanjers dat eenmaal weten, valt het nog niet mee om alles en iedereen weer normaal te krijgen.

Leestafel.info - 'In vergelijking met het vorige boek nóg avontuurlijker'
Ouders Online - 'De Wisseltante is helemaal van deze tijd. (...) Een sympathiek pleidooi voor het 'ontlabelen' van kinderen.' (J.Eckhardt, feb 2012)

Uitgeverij Juffrouw Emmens, 2011
Met illustraties van Betje.com

Bestellen: Neem contact op!

Juf Karin heeft een bijzondere klas. Geen één kind is gewoon. Gelukkig maar! In dit humoristische boek gebeurt van alles waar de kanjers niet van opkijken. Dat Kiara geregeld ontploft en Kai op een wolkje wegdrijft is niet zo raar. Maar dat geheimzinnige dingetje op de schouder van juf Karin houdt hen wel flink bezig. Het groeit en laat de juf écht rare dingen doen. Lukt het de kanjerklas om hun juf en zichzelf te bevrijden?

Uitgeverij Juffrouw Emmens, 2010
Met illustraties van Betje.com

Ik wil geen koningin meer zijn!

Verhaal en prenten: Marieke de Koning
Tekst: Hilda Algra
Prentenboek 4-6 jaar
Uitgeverij Juffrouw Emmens, 2012

Marieke de Koning maakte al schilderend een verhaal over een koningin die het op een dag helemaal zat is. De ridder, de kok en de dokter hebben goedbedoelde adviezen. Als de minister de macht overneemt, worden de onderdanen steeds ongelukkiger. Hoe krijgen ze hun koningin weer op de troon? 
Ik gaf het geschilderde verhaal van Marieke de Koning woorden, zodat het kon worden uitgegeven als prentenboek.

Wij willen het anders! Kinderboek jodendom

Kwakkelekwakkelekwak! Een ruisende wolk vogels scheert laag over het kamp.
Plof. Eentje valt neer, vlak voor Nahals voeten.
Plof plof plof. Links en rechts, overal kwakken nu vogels neer. Nahal hurkt en tilt de lichtbruingespikkelde vogel voor haar voeten op. Zijn nek is slap, het kopje hangt naar beneden. De vogel is dood.
Nahal rent ermee naar de tent.
'Mooi!', zegt moeder. 'Met deze erbij hebben we genoeg voor ons allemaal.'  

Het meisje Nahal is - net als haar hele volk - slaaf in Egypte. Dan komt Mosjè vertellen over een god die hen wil bevrijden. Dat heeft nog veel voeten in de aarde, maar uiteindelijk trekt het volk de woestijn in. Twijfel, honger, ruzies, geweld ... het jonge joodse volk maakt het allemaal mee. Op een dag komt Mosjè van de berg af met goddelijke leefregels. Nahal vraagt of Mosjè zich daar zelf ook aan heeft gehouden.

Het boek volgt in grote lijnen het Bijbelboek Exodus, maar voegt er iets aan toe doordat Nahal observeert en soms kritische vragen stelt.

Damon i.s.m. Stichting Echelon, Budel 2005
Met tekeningen van Sia Hollemans

Spelen met heilig vuur

Erna emigreert met haar familie naar Bangalore in India. Haar nieuwe vriendin Sadhana maakt haar wegwijs in de Indiase samenleving. Erna maakt o.a. kennis met een aantal goden, ze viert Holi Pagwa en maakt kennis met andere culturele en religieuze gebruiken.

Leesboek over hindoeïsme, groep 7/8 basisonderwijs
Damon i.s.m. Stichting Echelon, Budel 2005

Cadeau voor opa

Elfjarige Emma duikt in het verleden van haar Amerikaanse opa, die iets lijkt te verbergen. Ze maakt kennis met het gedachtegoed van Martin Luther King en past dat toe in haar eigen leven. Een jeugdroman over geweldloos verzet toen en nu tegen racisme en ander onrecht, over doorzettingsvermogen en over hoe je woorden en daden soms meer effect hebben dan je zelf beseft.

Jeugdroman, vanaf 10 jaar
Kwintessens, Amersfoort 2006

boek over leerproblemen en gedragsproblemen

'Kloek, rijk vademecum waarin op toegankelijke en praktische wijze een handreiking wordt geboden aan leraren en groepsmedewerkers in het primair onderwijs (basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs) voor het (leren) omgaan met leer- of gedragsproblemen. De goede toon van deze uitgave wordt meteen gezet door het motto, waarin centraal staat dat 'niets' lukt als de liefde voor leerlingen ontbreekt. (...) Inzicht in de problematiek zorgt ervoor dat leraar en leerling sámen anders kunnen leren omgaan met het probleem dat zich voordoet.'
Mart Seerden, Biblion

Hilda Algra en Ineke Dolfsma-Troost; Kwintessens, 2010.

Een praktische wegwijzer voor het primair onderwijs aan begaafde en hoogbegaafde leerlingen en jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. In heldere taal biedt het een overzicht van de (tot 2009) gangbare theorieën en praktische suggesties om vlotte leerlingen in een gewone klas tot hun recht te laten komen. Hoe bied je ook hen passend onderwijs, hoe voorkom je faalangst, perfectionisme, onderpresteren? Met handige registratieformulieren om het werk en de ontwikkeling van leerlingen in de gaten te houden.

Hilda Algra, Kwintessens 2009

Rust, aandacht en concentratie

Praktisch, didactisch handboek voor studenten en leraren, vol handvatten om rust en concentratie in de klas te vergroten. Met achtergrondinformatie en heel veel oefeningen om met de groep of individueel te doen.


Ineke Dolfsma-Troost en Hilda Algra, Kwintessens, 2008

'Het ontdekken van talenten' helpt heel praktisch bij de zoektocht naar talenten in de klas. Vervolgens kan zo'n talent worden ingezet om optimaal te leren en het kan verder worden uitgediept. Minder sterke talenten kunnen worden versterkt. In acht portretten worden de verschillende talenten tot leven gebracht, op basis van de theorie van meervoudige intelligentie (Howard Gardner).

Frank de Kiefte en Hilda Algra, Kwintessens 2009

 

 

 

Kinderen en... keuzen maken geeft de leraar handreikingen om leerlingen te helpen zich bewust te worden van de vele vormen van reclame, groepsdruk, beïnvloeding en verleiding en daarmee om te gaan. Reclame en beïnvloeding worden niet categorisch afgewezen. Het gaat er vooral om dat kinderen bewust kiezen of ze zich door iets of iemand laten verleiden.

Voorbeeld les onderbouw: De tor die niet tot tien kon tellen (pdf) - Tor kan niet wachten tot de taart klaar is.
Voorbeeld les bovenbouw: De groep de baas (pdf) - Wie is de baas: de groep of jijzelf? Hoe beïnvloedbaar ben je? Een zelftest voor kinderen.

Kwintessens 2007

Over de rand

Over de rand. Mensen met een psychiatrische achtergrond in Den Haag

Mensen met een psychiatrische achtergrond in Den Haag
Hervormde Diakonie, 2002.
Informatie voor vrijwilligers en beroepskrachten in Den Haag e.o..
Levensverhalen, sfeerbeschrijvingen van voorzieningen, informatie over aandoeningen, en een wegwijzer met voorzieningen en belangengroepen.

Luister eens naar mijLuister eens naar mij. Dak- en thuisloosheid in Den Haag

Dak- en thuislozen in Den Haag
Hervormde Diakonie, 2000.
Informatie voor vrijwilligers en beroepskrachten.
Levensverhalen, sfeerbeschrijvingen van voorzieningen voor daklozen, informatie over dakloosheid en een wegwijzer met Haagse voorzieningen

Kracht in kwetsbaarheidKracht in kwetsbaarheid, 10 jaar De Paardenberg in Den Haag

Tien jaar de Paardenberg in Transvaal.
Vrijwilligers, bezoekers en beroepskrachten verhalen van hun inloophuis.
De Paardenberg, Den Haag, 2002. 

Vrouw wie ben je?Vrouw wie ben je. Vrouwen verhalen over keuzen en keerpunten

Vrouwen verhalen over keuzen en keerpunten
Oecumenische Werkgroep Vrouw Kerk Samenleving, Den Haag, 1996
Hilda Algra en José Hoogland (coördinatie en redactie)