Kinder- en Jeugdboeken

De wisseltante

kanjerklas front m2  

De wisseltante (Juffrouw Emmens) - Deel 2 in de serie Kanjerklas

De Kanjerklas (Juffrouw Emmens) - Geen kind is normaal, gelukkig maar.  
 wijwillenhetanders spelenmetheiligvuur cadeauopa
Wij willen het anders! (Damon/Echelon) - Over het joodse meisje Nahal en haar volk. Spelen met heilig vuur (Damon/Echelon) - Erna maakt kennis met het hindoeïsme.

Cadeau voor Opa (Kwintessens) - Emma en het gedachtegoed van Martin Luther King.

Voor leerkrachten en ouders

kinderen en keuzen maken Kinderen en... keuzen maken (over reclame, beïnvloeding en groepsdruk) kerust Kinderen en... rust, aandacht en concentratie (i.s.m. Ineke Dolfsma-Troost)
hoogbegaafdheid Ontwikkelingsvoorsprong en (hoog)begaafdheid talenten Het ontdekken van talenten (i.s.m. Frank de Kiefte)
leerproblemen Kinderen en... roeien met de riemen die je hebt. Praktisch omgaan met leer- en gedragsproblemen in de klas. (i.s.m. Ineke Dolfsma-Troost) wereld gaat open Een wereld gaat open (lesmappen middenbouw basisonderwijs)

 Overige boeken

luistereensnaarmij Luister eens naar mij. Dak- en thuisloosheid in Den Haag overderand Over de rand. Mensen met psychiatrische problemen in Den Haag
beeldspraak Bijdragen in
Beeldspraak, jongerenbijbel (Narratio)
Agastya drinkt de zee leeg Bijdragen in
Agastya drinkt de zee leeg (Verhalen uit wereldgodsdiensten, Kwintessens/Meinema/Pelckmans)
dewegvandegroep Bijdrage in
De weg van de groep (Meinema)
lichtpuntjes Bijdragen in
Vijftig en één lichtpuntjes

Lees meer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In De wisseltante gaat de kanjerklas op schoolreisje naar de dierentuin. Daar gebeuren vreemde dingen. Kevin hangt ondersteboven, Katinka slingert tussen de bomen en een schildpad verandert in schildpadsoep. Dat lijkt misschien leuk, maar is het dat ook? En wie zit er eigenlijk achter? Als de kanjers dat eenmaal weten, valt het nog niet mee om alles en iedereen weer normaal te krijgen.

De wisseltante is het tweede deel in de serie Kanjerklas. In dit deel zie je de kanjers uit het eerste deel natuurlijk weer terug met hun eigen aardigheden. En er zijn twee nieuwe kanjers: Katinka met slappe spieren, die af en toe in een rolstoel zit en Kerem die het verschil tussen groen en rood niet ziet.

Lees meer...

 

Vrolijk (voor)leesboek rond leer- en gedragsproblemen
Uitgeverij Juffrouw Emmens, 2010
Met illustraties van Betje.com

Juf Karin heeft een bijzondere klas. Geen één kind is gewoon. Gelukkig maar! Met alleen gewone kinderen in de klas zou juf Karin telkens in slaap vallen. Stel je voor!

Lees meer...

Spelen met heilig vuur

 

Leesboek over hindoeïsme, groep 7/8 basisonderwijs
Damon i.s.m. Stichting Echelon, Budel 2005

Erna emigreert met haar familie naar Bangalore in India. Haar nieuwe vriendin Sadhana maakt haar wegwijs in de Indiase samenleving.

Lees meer...

Cadeau voor opa

Leesboek, vanaf ca 11 jaar
Kwintessens, Amersfoort 2006

Elfjarige Emma duikt in het verleden van haar opa, die iets te verbergen heeft. Ze maakt kennis met het gedachtegoed van Martin Luther King en past dat toe in haar eigen leven.

Lees meer...

boek over leerproblemen en gedragsproblemen

Suggesties voor de begeleiding van kinderen met autismespectrumstoornissen, ADHD, leerstoornissen, angsten, spraak- en taalstoornissen en opstandig en agressief gedrag. Met achtergrondinformatie over deze leer- en gedragsstoornissen, informatie over passend onderwijs en lessuggesties om diversiteit in leerstijlen bespreekbaar te maken en solidariteit en cohesie in de klas te bevorderen. Hilda Algra en Ineke Dolfsma-Troost; Kwintessens, 2010.

 

Lees meer...

Een praktische wegwijzer voor het primair onderwijs aan begaafde en hoogbegaafde leerlingen en jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. In heldere taal biedt het een overzicht van de (tot 2009) gangbare theorieën en praktische suggesties om vlotte leerlingen in een gewone klas tot hun recht te laten komen. Hoe bied je ook hen passend onderwijs, hoe voorkom je faalangst, perfectionisme, onderpresteren? Met handige registratieformulieren om het werk en de ontwikkeling van leerlingen in de gaten te houden.

De laatste exemplaren: van € 39,95 voor € 19,95 inclusief verzendkosten.
Bestel Ontwikkelingsvoorsprong en (hoog)begaafdheid online

>LET OP: In verband met mijn verhuizing is de webwinkel gesloten tot 11 februari 2019

Lees meer...

Rust, aandacht en concentratie

Leraren geven aan dat kinderen steeds meer moeite hebben zich te concentreren. Deze uitgave biedt handvatten om rust en concentratie in de klas te vergroten. Boordevol praktische handreikingen, achtergrondinformatie en heel veel oefeningen om met de groep of individueel te doen.

Lees meer...

De wereld ziet er voor geen enkel kind hetzelfde uit. De één beleeft de dingen meer vanuit de beweging, de ander vanuit de vorm en weer een ander vanuit het verhaal of de betekenis. Hoe kunnen leerkrachten de leerstijl, het talent of de intelligentie van kinderen herkennen en deze op de best mogelijke wijze inzetten bij het leerproces? De inhoud van het boek sluit goed aan bij de dagelijkse schoolpraktijk.

 

Lees meer...

Een wereld gaat open bevat lesmateriaal voor de middenbouw voor sociaal-emotionele en maatschappelijke ontwikkeling.
De uitgaven bestaan uit een ringband met een handleiding. De thema's sluiten aan bij de leefwereld van kinderen tussen de 7 en 10 jaar en verbreden hun blik op de wereld om hen.

 

Lees meer...

Over de rand

Over de rand. Mensen met een psychiatrische achtergrond in Den Haag

Mensen met een psychiatrische achtergrond in Den Haag
Serie: Verhalen tegen 't slapen gaan
Hervormde Diakonie, 2002.
Informatie voor vrijwilligers en beroepskrachten in Den Haag e.o..
Levensverhalen, sfeerbeschrijvingen van voorzieningen, informatie over aandoeningen, en een wegwijzer met voorzieningen en belangengroepen.

Voor informatie over bestellen: neem contact op.

 

Luister eens naar mijLuister eens naar mij. Dak- en thuisloosheid in Den Haag

Dak- en thuislozen in Den Haag
Serie Verhalen tegen 't slapen gaan
Hervormde Diakonie, 2000.
Informatie voor vrijwilligers en beroepskrachten.
Levensverhalen, sfeerbeschrijvingen van voorzieningen voor daklozen, informatie over dakloosheid en een wegwijzer met Haagse voorzieningen
Uitverkocht

Kracht in kwetsbaarheidKracht in kwetsbaarheid, 10 jaar De Paardenberg in Den Haag

Tien jaar de Paardenberg in Transvaal.
Vrijwilligers, bezoekers en beroepskrachten verhalen van hun inloophuis.
De Paardenberg, Den Haag, 2002.

Niet meer beschikbaar

 

Vrouw wie ben je?Vrouw wie ben je. Vrouwen verhalen over keuzen en keerpunten

Vrouwen verhalen over keuzen en keerpunten
Oecumenische Werkgroep Vrouw Kerk Samenleving, Den Haag, 1996
Hilda Algra en José Hoogland (redactie)

Niet meer beschikbaar