Over de rand

Over de rand. Mensen met een psychiatrische achtergrond in Den Haag

Mensen met een psychiatrische achtergrond in Den Haag
Hervormde Diakonie, 2002.
Informatie voor vrijwilligers en beroepskrachten in Den Haag e.o..
Levensverhalen, sfeerbeschrijvingen van voorzieningen, informatie over aandoeningen, en een wegwijzer met voorzieningen en belangengroepen.

Luister eens naar mijLuister eens naar mij. Dak- en thuisloosheid in Den Haag

Dak- en thuislozen in Den Haag
Hervormde Diakonie, 2000.
Informatie voor vrijwilligers en beroepskrachten.
Levensverhalen, sfeerbeschrijvingen van voorzieningen voor daklozen, informatie over dakloosheid en een wegwijzer met Haagse voorzieningen

Kracht in kwetsbaarheidKracht in kwetsbaarheid, 10 jaar De Paardenberg in Den Haag

Tien jaar de Paardenberg in Transvaal.
Vrijwilligers, bezoekers en beroepskrachten verhalen van hun inloophuis.
De Paardenberg, Den Haag, 2002. 

Vrouw wie ben je?Vrouw wie ben je. Vrouwen verhalen over keuzen en keerpunten

Vrouwen verhalen over keuzen en keerpunten
Oecumenische Werkgroep Vrouw Kerk Samenleving, Den Haag, 1996
Hilda Algra en José Hoogland (coördinatie en redactie)