Hierachter groeit een verzameling eerder gepubliceerde verhalen, columns en artikelen.
Gebruik het menu links of de titels hieronder om een keuze te maken.

Algemene verhalen

Deze verhalen zijn geschreven voor verschillende doeleinden:

  • in het kader van de leergang journalistiek,
  • voor een cursus verhalenschrijven,
  • voor een bundel verhalen uit wereldgodsdiensten (Agastya drinkt de zee leeg, Kwintessens/Meinema/Pelckmans)

Bijbelverhalen

Geschreven in opdracht, voor:

  • Kind op Maandag - dagopeningen in het christelijk basisonderwijs
  • Oase Magazine - dagopeningen in het voortgezet onderwijs
  • Narratio - Beeldspraak, jongerenbijbel
  • Stichting Echelon - voor serie Verhalencarrousel

Artikelen

Tijdens en kort na de leergang Journalistiek heb ik een aantal artikelen geschreven, o.a. voor de Postiljon, een huis-aan-huisblad.

  • Zorg in Zoetermeer - over zorginstellingen in de stad
  • Onderwijs in Zoetermeer - vijf verschillende onderwijsvormen voor de basisschool
  • Enkele losse artikelen en reportages

Pin It