Hilda schrijft vanaf het prille begin bijdragen in de 12+ Bijbelrubriek van Oase Magazine, ons tijdschrift voor dagopeningen in het voortgezet onderwijs. De bedoeling van die rubriek is om Bijbelverhalen op zo'n manier te vertellen, dat ze toegankelijk zijn voor jongeren van nu. Geen gemakkelijke opgave, want er is tussen de Bijbelse tijd en nu een forse kloof te overbruggen. Hilda kan dat heel goed. Ze bedient zich van krachtige taal en weet meestal een interessante invalshoek te kiezen, waardoor het Bijbelse gebeuren transparant wordt en je er iets van het leven van nu in kunt herkennen. En als dat lukt, word je als lezer of luisteraar beslist geraakt.
Naast de Bijbelrubriek heeft Hilda verschillende verhalen geleverd voor het materiaal dat we voor de viering van de christelijke feesten aan abonnees meeleveren via de website.
Ik zou Hilda niet graag missen bij Oase Magazine. Ze behoort beslist bij de top 10 van vaste medewerkers.


9 augustus 2010,
Desire Brokerhof, Oase Media